Termer & förkortningar

Banshee Fan av Gabrielle, används dock inte så ofta. Egentligen är banshee ett andeväsen från den engelska folktron. Xena och Gabrielle stöter på några när de är i Brittanien och då dyrkar de Gabrielle.
 
Canon Om någonting är canon så betyder det att det har hänt i TV-serien. Om det är en FanFic som är canon så bygger den på saker som har hänt i TV-serien och säger inte emot den på något sätt. Se också fanon.
 
FanFic Fan fiction. Egna historier baserade på serierna skrivna av fansen själva.
 
Fanon Fanon är motsatsen till canon. Fanon innebär något som är en allmänt spritt uppfattning fansen emellan, men som inte helt setts (alt. accepterats) i TV-serien. T.ex. Iolaus fick två söner med Ania men de är nu döda.
 
Herkulean    Fan av (karaktären) Hercules. K:et står för Kevin Sorbo.
 
HTLJ Hercules: The Legendary Journeys. (Även H:TLJ)
 
Iolausian Fan av Iolaus. (Nej, iolausian går knappt att uttala, vete sjutton vem som kom på det.)
 
LL Lucy Lawless
 
Maintext Subtext som är så tydlig att den inte går att misstolka.
 
ROC Renee O’Connor
 
Shipper Fan av hetrosexuella parbildningar i serierna, framför allt Xena/Ares.
 
Slash Används för att beteckna romantiska/sexuella förhållanden mellan män. Ordet kommer ifrån det att man oftast skriver namnen på personerna med ett slash-tecken emellan, t.ex Hercules/Iolaus.
 
Spoiler Information som kan avslöja saker man inte vet om. Används ofta för att varna att det diskuteras saker som kanske inte visats på TV (i Sverige) än.
 
Subber Person som anser att Xena och Gabrielle har ett förhållande (och oftast även andra lesbiska förhållanden). (Även subtexter)
 
Subtext I vanliga fall är subtext det man kan läsa mellan raderna. I det här sammanhanget syftar det oftast på information som visar på att Xena och Gabrielle är mer än bara vänner, men även andra parbildningar innefattas, t.ex. Callisto/Hope. Används nästan bara för kvinnliga förhållanden; när det gäller man/man-situationer så kan man tala om att det finns subtext mellan t.ex. Ares och Strife i serien, men deras förhållande är då slash.
 
TPTB The Powers That Be. Syftar oftast på producenterna och andra högt uppsatta personer inom TV-serien. Besök gärna BYHO som har en mycket mer utvecklad förklaring på begreppet.
 
Xenite Fan av (serien) Xena.
 
XWP Xena: Warrior Princess. (Även X:WP)
 
YH Young Hercules