Serierna

En liten inblick i serierna för de som inte sett dem.

Filmerna (1994)
Det hela började med att producenterna Robert Tapert och Sam Raimi fick i uppdrag att göra fyra (som senare kom att bli fem) stycken TV-filmer om Herkules. De bestämde sig då för att gå emot allt som tidigare gjorts inom genren och göra Herkules till en vanlig amerikan levandes i antikens Grekland. Inte på det sättet att han förts bakåt i tiden, utan helt enkelt att han (och alla andra) pratar vanlig amerikanska och att moralen och tankesätten är desamma som idag.

Historierna bygger på myterna men mycket av innehållet har ändrats; gudarna, monstren och hjältedåden finns där men mytologins mindre barnvänliga innehåll så som till exempel Herkules mördande av sin egen familj har utelämnats.

Hercules: The Legendary Journeys (1995-1999)
Filmerna visade sig gå så bra att det blev en serie av det hela. Mycket av det som är kärnan i HTLJ fanns med redan i filmerna, men det är här som det kommer till sin fulla rätt; den originella blandningen av humor, fantasy, action och drama.

Förutom det klassiska hjältetemat där det onda slåss mot det goda så handlar HTLJ också om vänskapen mellan Hercules och Iolaus som syns mer och mer desto djupare in man sjunker i serien.

Xena: Warrior Princess (1995-2001)
XWP är en spin-off av HTLJ och har generellt sätt en mörkare ton serien igenom. Det beror främst på skillnaderna i de två huvudkaraktärerna. Xena har ett förflutet som en krigare med målet att ta över världen men Hercules, och senare även Gabrielle (en ung kvinna som slår föje med Xena), får henne att byta väg. Hon inser att hon har stått på fel sida och bestämmer sig därför för att ägna resten av sitt liv åt att försöka bortgöra allt det onda hon en gång orsakat.

Även om XWP många gånger handlar om att försöka komma till bukt med sina inre demoner så hindrar det inte serien från att även ha med samma självkritiska humor som finns i HTLJ.

Young Hercules (1998-1999)
YH är HTLJ:s andra spin-off och handlar som namnet antyder om Herkules i sina tonår, i tiden innan han utförde storkverken. Serien är mer humorinriktad än HTLJ och riktar sig mer till yngre tittare.

Det kan även tilläggas att ytterligare två serier har kommit till som spin-offs från HTLJ och XWP; Jack of all Trades och Cleopatra 2525, men de utspelar sig inte i samma delade universum utan under 1800-talet respektive framtiden (år 2525).