Quiz - Xena vs. Grekisk mytologi

Grekisk mytologi förkortas till g.m. Jag är lat, ok ;)
1. I The Titans träffar vi tre titaner som talar om flera hundra till. Hur många titaner fanns det enligt g.m.?
a) 7
b) 12
c) 52

2. I Prometheus kedjar Hera fast titanen vid en klippa, men vem är det enligt g.m. som straffade honom?
a) Zeus
b) Atlas
c) Ares

3. Från vem kommer historian som Gabrielle berättar för Iolaus i Prometheus?
a) Plato
b) Sokrates
c) Aristoteles

4. I Death In Chains fängslar Sisyphus Döden, nämnd Celesta. Men vad heter Döden i g.m.?
a) Deimos
b) Hades
c) Thanatos

5. Vad blev Sisyphus straff när han väl dog?
a) Försöka fylla en tunna med hjälp av en spann med hål i botten.
b) Rulla upp en stor sten för ett berg i all oändlighet.
c) Gräva en grop så att han får sand att fylla i en annan grop, gräva en ny grop för att kunna fylla i den förra, osv.

6. Beware Of Greeks Bearing Gifts slutar med att Helena den Sköna lämnar krigsscenen själv med bara Perdicus som eskort. I g.m. lever hon sitt fortsatta liv med en man hon älskar. Vem?
a) Paris
b) Menelaus
c) Agamemnon

7. I Orphan of War beskrivs Ixion som en nobel människa som gjorde centurerna goda, men vad säger g.m. att han var?
a) Den första satyren
b) Den första läraren
c) Den första mördaren

8. I Grirls Just Wanna Have Fun stöter Xena, Gabrielle och Joxer ihop med Bacchus. Han förknippas ofta med vem inom g.m.?
a) Dionysus
b) Pan
c) Morpheus

9. I Ulysses rädder Xena dem undan Sirenerna genom att sjunga. Vad använde Odysseus när han inte hade hennes hjälp?
a) Harpa
b) Spegel
c) Vax

10. I Lost Mariner är Cecrops en pirat, men hur såg han ut i den g.m.?
a) Drakvingar på ryggen.
b) Tentakler till armar.
c) Underkroppen av en orm.